Pārlekt uz galveno saturu

Aktuālā informācija

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora amatam

03.08.2022.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra tūrisma darba organizatora amatu.

Darba vieta: Aglona.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.

Mēnešalga: bruto EUR 900,00.

Galvenie amata pienākumi:

 • Nodrošināt kvalitatīvu un izsmeļošu informāciju par Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centra pakalpojumiem, tūrisma un atpūtas iespējām Preiļu novadā;
 • Veidot jaunus tūrisma produktus, kas saistīti ar Preiļu novada tūrisma un kultūras mantojuma objektiem;
 • Apzināt un sistematizēt informāciju par Preiļu novadā esošajiem un perspektīvajiem tūrisma un kultūras mantojuma objektiem un piedāvājumiem, regulāri tos aktualizēt un izplatīt;
 • Piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot Preiļu novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu.

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība, priekšroka izglītībai tūrisma jomā.
 • Vēlama pieredze ar tūrisma jomu saistītā darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, prasme darboties sociālajos medijos.

 

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sakārtotu darba vidi.
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

 

Konkursa nolikums.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV) , izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: ktp@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2022. gada 12. augusta plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 28001177.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvalde izsludina pieteikšanos Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja amatam

03.08.2022.

Preiļu novada pašvaldība izsludina konkursu uz Tūrisma attīstības un informācijas centra vadītāja amatu.

Darba veids: darba līgums uz nenoteiktu laiku, 1 likme.
Vakanto vietu skaits: 1.
Mēnešalga:  EUR 1100,00.

 

Galvenie pienākumi:

 • Plānot, organizēt Tūrisma attīstības un informācijas centra (turpmāk TAIC) darbu, nodrošināt kvalitatīvu un izsmeļošu informāciju par Preiļu novada TAIC pakalpojumiem, tūrisma un atpūtas iespējām Preiļu novadā.
 • Īstenot Preiļu novada tūrisma mārketinga aktivitātes vietējā un starptautiskā līmenī.
 • Veidot jaunus tūrisma produktus, kas saistīti ar Preiļu novada tūrisma un kultūras mantojuma objektiem.
 • Apzināt un sistematizēt informāciju par Preiļu novadā esošajiem un perspektīvajiem tūrisma un kultūras mantojuma objektiem un piedāvājumiem, regulāri tos aktualizēt un izplatīt.
 • Izstrādāt un realizēt tūrisma nozares un atsevišķu tūrisma un kultūrvēsturisko objektu attīstības projektus.
 • Izstrādāt tūrisma materiālus un piedalīties vietējās, starptautiskās tūrisma izstādēs un gadatirgos, reklamējot Preiļu novada un apkārtnes tūrisma piedāvājumu.
 • Sastādīt un iesniegt domē TAIC budžeta projektu, atskaites, pārskatus un citu pieprasīto informāciju, sagatavot darbinieku amatu aprakstus un kontrolēt darbinieku amatu aprakstos paredzēto pienākumu izpildi.

 

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība.
 • Vismaz 2 gadu darba pieredze vadošā amatā.
 • Vēlama pieredze ar tūrisma jomu saistītā darbā.
 • Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.
 • Krievu un angļu vai vācu valodas zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Teicamas komunikācijas prasmes, precizitāte, atbildība par uzdoto pienākumu veikšanu.
 • Datorprasmes pieredzējuša lietotāja līmenī, prasme darboties sociālajos medijos.

 

Piedāvājam:

 • Stabilu atalgojumu.
 • Sakārtotu darba vidi.
 • Interesantu, atbildīgu un dinamisku darbu.
 • Profesionālo zināšanu, prasmju un spēju pilnveidi.

 

Konkursa nolikums.

Pieteikumu (motivācijas vēstuli) ar dzīves aprakstu (CV), izglītību apliecinošu  dokumentu kopijas lūdzam sūtīt uz e-pastu: ktp@preili.lv vai pa pastu: Preiļu novada Kultūras un tūrisma pārvaldei, Raiņa bulvāris 28, Preiļi, Preiļu  novads, LV-5301 līdz 2022. gada 12. augusta plkst. 16.00. Tālrunis uzziņām: 28001177.

Privātuma paziņojums par datu apstrādi pretendentu atlases procesā

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.panta 1.,2.p. informējam:

–          Datu apstrādes pārzinis Preiļu novada pašvaldība, Raiņa bulvāris 19, Preiļi, Preiļu novads, LV-5301, tālrunis: 65322766; e-pasts: dome@preili.lv;
–          pretendentu pieteikumos iekļauto personas datu apstrādes mērķis ir pretendentu atlases veikšana;
–          personas datu apstrādes tiesiskais pamats – pārziņa leģitīmās intereses;
–          personas datu saņēmēji –domes administrācija un speciālisti, kuri iesaistīti personāla atlases un izvērtēšanas procesā (pretendentu atlases komisija);
–          personas dati netiks nodoti uz trešo valsti vai starptautisku organizāciju; kā arī, netiks veikta automatizēta lēmumu pieņemšana, tostarp profilēšana;
–          pēc atlases pretendentu personas dati tiks uzglabāti līdz tekošā gada beigām;

Pretendentam, kā datu subjektam, ir tiesības: pieprasīt pārzinim piekļuvi datu subjekta personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz datu subjektu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību; iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei.

Iesniedzot pieteikuma dokumentus uz attiecīgo vakanci, pretendents apliecina, ka ir informēts par personas datu apstrādi pretendentu atlases procesā.

Aizvadīts III Preiļu novada Tūrisma auto rallijs “Astarte autopilots”

07.07.2022.

2. jūlijā aizritēja sen gaidītais III Preiļu novada Tūrisma auto rallijs “Astarte autopilots”. Šī gada rallija kontrolpunkti tika izvēlēti, lai dalībniekiem būtu iespēja iepazīt Preiļu novada vēsturi, kultūras mantojumu, dabas tūrismu. Dalībniekiem bija jāasina prāti dažādos erudīcijas jautājumos, jāpiedalās uzdevumos, ko bija sagatavojuši pasākuma rīkotāji, lai rallija diena būtu neaizmirstama un aktīva.

Uz starta līnijas devās 27 ekipāžas. Ikviena no dalībnieku komandām bija ieradusies uz pasākumu ar prieku un degsmi. Komandas bija cītīgi gatavojušās Tūrisma auto rallijam – neierasti tērpi, krāšņi auto, jautra tematika, skaistas dziesmas, oriģināli vingrojumi,  drosmīgi foto ir tas, kas raksturo šī gada dalībniekus.

Godalgoto 1. vietu šogad ieguva komanda “Beach Party” kuras sastāvā bija Sintija Ančeva, Jeļena Vaismane, Svetlana Galkina un Zigmārs Lācis, balvā iegūstot dāvanu karti no SIA “Astarte Nafta” 200,00 eiro vērtībā. 2. vietu un dāvanu karti no SIA “Astarte Nafta” 100,00 eiro vērtībā ieguva komanda no Līvāniem “Bebriņi”. Tās sastāvā bija Artis Milts, Jūlija Nazarova, Anželika Litavnieka un Jānis Voitiņš. Savukārt 3. vietu ieguva komanda “P62”, kas saņēma dāvanu karti 60,00 eiro vērtībā no SIA “Astarte Nafta”. Komandas sastāvā bija Ilze Jakovļeva, Jana Jakovļeva un Guntis Sparāns. Nomināciju “Radošā ekipāža” un dāvanu karti 150,00 eiro vērtībā no “Zaķumuižas SPA” ieguva neatkārtojamā komanda “Baņkā ar Lamu”. Radošās komandas sastāvā bija Evija Meluškāne, Inga Rubina, Ļubova Denisova, Ivars Rubins un LAMA.

Dalībniekiem finišā tika dota iespēja balsot par “Viesmīlīgāko kontrolpunktu” un šo nomināciju ieguva kontrolpunkts “Zalta Dybyns” (Saunas pagasts), kur dalībniekus sagaidīja Agris Pastars un Indra Dzene.

Tūrisma auto rallijs tika apvienots ar pasākumu “Māju kafejnīcu dienas 2022”, lai dalībniekiem būtu iespēja iepazīt un izbaudīt saimniecisko uzņemšanu un gastronomisko kultūras mantojumu mūsu novadā. Liels paldies jāteic Roberta Mūka muzejam, Raiņa muzejam “Jasmuiža” un mājas kafejnīcai “Gavaru mājas”, kuras iepriekš piesakoties sagatavoja gardumus apmeklētājiem.

Īpašu pateicību izsakām pasākuma atbalstītājiem: Preiļu novada pašvaldībai, SIA “Astarte Nafta”, kafejnīcām – “Ezītis miglā”, “Egle”, “Somersēta”, “Picu bode”, “Pampūkas”, viesu namiem – “Zaķumuiža SPA”, “Laba sajūta”, “Aleksandra”, “Tuvāk dabai”, laikrakstam “Vietējā Latgales avīze”, Preiļu muižas kompleksam un parkam, Aivaram Golubevam, Preiļu Vēstures un lietišķās mākslas muzejam, Preiļu novada tūrisma informācijas un attīstības centram, Preiļu novada kultūras centram, Riebiņu kultūras namam.

Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centrs tuvākajā laikā dos iespēju jebkuram ielūkoties un izbraukt šī gada Tūrisma auto rallija kontrolpunktus, publicējot kontrolpunktu ceļvedi.

Aicinām iepazīt Preiļu novadu un tiekamies rallijā jau nākamgad!

Informāciju sagatavoja
Preiļu novada TAIC darba organizatore Maira Šuksta

Foto atskats uz ralliju un apbalvošanas ceremoniju skatāms ŠEIT

Mājas kafejnīcu dienas 2022.

04.07.2022.

🤩 Ja esat sevi palutinājuši "Mākas kafejnīcu dienas 2022" pasākuma ietvaros kādā no kafejnīcām, tad iesakām aizpildīt aptaujas anketu!

Anketa

👉“Mājas kafejnīcu dienas” notiks visā Latvijas teritorijā katru nedēļas nogali jau no 2. jūlija līdz pat 18. septembrim, paverot iespēju paviesoties dažādākajos Latvijas nostūros un nobaudīt dažādu Latvijas saimnieku maltītes.

❗️Esat aktīvi garšas kārpiņu lutinātāji un apceļojat Latvijas novadus!

Mājas kafejnīcu dienas 2022. Aglona-Preiļi.

17.06.2022.

Šogad pasākums “Mājas kafejnīcu dienas 2022” Preiļu novadā norisināsies 2.-3. jūlijā.

Mājas kafejnīcu dienas ir pasākums, kas aicina apmeklētājus uz konkrētu galamērķi, izbaudīt tā kulināro piedāvājumu, iepazīt tradīcijas un kultūru un vietējo kopienu caur ēdienu.

“Galēnu ķēķī” jūs ciemos gaidīs 2. jūlijā. Uzzināsi kas ir “murcovka”, būs iespēja nogaršot “Bazneickunga zupu”, “nuotru karbonadis” un “auzu keiseļi”. Tiks pasniegts “batviņu viens”. Pasākuma norises adrese: Roberta Mūka muzejs, Skolas ielā 11c, Galēni, Preiļu novads.

Gan 2. jūlijā, gan 3 jūlijā gardēžus pie galda aicinās 4 mājas kafejnīcas.

“Gavaru mājās”, pasākuma apmeklētājiem piedāvās sātīgu maltīti. Uz galda tiks liktas krāsnī ceptas desiņas ar kartupeļiem, un citi lauku labumi. Pasākuma norises adrese: Vītolu iela 1, Vecvārkava, Upmalas pagasts, Preiļu novads.

“Jašas krastā” varēs baudīt Pliekšānu zupu "Grucs". Lielisks papildinājums pasākuma apmeklētājiem – dzīvo ziedu darbnīca. Pasākuma norises adrese: Raiņa muzejs “Jasmuiža”, Parka iela 3, Aizkalne, Aizkalnes pagasts, Preiļu novads.

“4 stihijas” kafejnīcā varēsiet nobaudīt skābo vasaras zupu, lielās dārza ogas un Zemes salātus. Pasākuma norises adrese: "Rozes", Bramaņi, Pelēču pagasts, Preiļu novads.

Bioloģiskā zemnieku saimniecība "Juri" gaidīs ciemos gan 2. jūlijā, gan 3. jūlijā. Piedāvājumā mājas siera degustācija. Norises vietas adrese: Juri, Lubāni, Rušonas pagasts, Preiļu novads.

3. jūlijā brauc ciemos uz Mājas kafejnīcu Aglonā un Prīkuļos.

“Vīna ielas kafejnīcā”, būs iespēja klausīties “Vīna ielas stāstu” ar tradicionālām Latgales garšām piedevās. Norises vietas adrese: "Klintenes", Mehanizatoru iela 6, Prīkuļi, Saunas pagasts, Preiļu novads.

Mājas kafejnīca “Pie ezera”, piedāvās lauku labumus. Norises vietas adrese: Ezera iela 4, Aglona, Preiļu novads.

Palutini savas garšas kārpiņas!

Informāciju sagatavoja Preiļu novada TAIC darba organizatore Maira Šuksta.

Baudi vasaru uz ūdeņiem Preiļu novadā!

09.06.2022.

2022. gada vasaras sezona ir klāt, tādēļ jāsteidz izbaudīt ūdens priekus Preiļu novadā! Vasara! Ūdens! Prieks! Aizraušanās! Jaunums! Ar laivu? Plostu? Katamarānu? Uz SUPa? Ūdens bumbā? Jā, šis viss ir iespējams Preiļu novadā.

Dabas baudītājiem ir lieliska iespēja ūdens aktivitātes izbaudīt brīvdienu mājā ”Duni”. Šīs sezonas JAUNUMS, brauciens ar plostu pa Pelēču ezeru, baudot dabu, skaņas, ūdens priekus, klausoties leģendas un nostāstus. Brauciena laikā būs iespēja apstāties dabas liegumā “Pelēču ezera purvs” un izlocīt kājas pa Pelēču purva taku. Papildus ir iespēja iznomāt laivas, katamarānus. Mazajiem atpūtniekiem ir iespēja staigāt pa ūdens virsmu, jo saimnieki piedāvā piepūšamās ūdens bumbas. Ir iespēja pasūtīt SUP dēļus, lai mierīgi un relaksējoši varētu sagaidīt gan saullēktu, gan saulrietu. Brīvdienu mājas teritorijā ir labiekārtota peldvieta, pludmale bērniem. Sīkāka informācija par ūdens aktivitātēm brīvdienu mājās “Duni” pa tālruni +371 27812022, Evita.

Ja esat ieplānojuši, vai vēl tikai plānojat iepazīt Latgales upes vai ezerus, tad SIA “Dēkaiņi” var jums palīdzēt. Ir pieejami jau izstrādāti un marķēti maršruti ar apskates objektiem upju krastos, taču ir iespēja izveidot maršrutu, atbilstoši vēlmēm un vajadzībām, tieši jums pa Latgales upēm un ezeriem. “Dēkaiņi” piedāvā 25 kanoe laivas nomu, un var nodrošināt laivošanu vairāk kā 50 personām vienlaicīgi Latgalē. Inventāra piegādi veic uz jebkura maršruta sākumpunktu. Izvēlies maršrutu un dodies izbaudīt Preiļu novada ūdeņus kopā ar ģimeni, darba kolektīvu vai draugiem.  Tā pat SIA “Dekaiņi” piedāvā velo nomu. Ir pieejami 20 kalnu velosipēdi aprīkoti ar bagāžniekiem. Velotūristu vajadzībām Preiļu apkārtnē SIA “Dēkaiņi” ir izstrādājuši un marķējuši piecus dažāda garuma velo maršrutus. Sīkāka informācija par pakalpojumiem un maršrutiem pa tālruni +371 26442535, rakstot e-pastu uz dekaini@inbox.lv, vai mājaslapā www.dekaini.lv.

Lieliska iespēja iepazīt Dubnas upi dodoties izbraucienā ar kajaku laivām, ko piedāvā Juris Sola. Papildus piedāvājumā ietilpst drošības vestes, abpusējie airi un hermētiskie maisi mantām. Divvietīgās kajaku laivas ir ērtas, ar atzveltnēm, lai laivotāji spētu izbaudīt aktīvo atpūtu.  Šis ir brīnišķīgs veids, kā izbaudīt dabu. Saimnieks piedāvā iespēju atvilkt elpu privātajā dārzā, kur piedāvā arī dažādas aktivitātes: lielās dārza spēles, kubulu, pirti, terasi, ugunskura vietu, grilu, zupas katlu. Ir pieejami divi SUP dēļi.  Iespējama nakšņošana savās teltīs. Tālrunis saziņai +371 27132913, Juris Sola.

Laivu nomu laivošanai Preiļu novada upēs (Dubnā, Tartakā) un ezeros piedāvā arī SIA “Mučas”. Mājaslapā www.laivunoma.com pieejami maršrutu apraksti. Sīkāka informācija pieejama arī pa tālruni +371 28344394, Jānis vai +371 27132913, Juris.

Visu vasaru Preiļu pludmalē ikvienam ir iespēja aktīvi pavadīt laiku ar visu ģimeni. Pludmalē ir pieejami 8 SUP dēļi, 2 katamarāni, 1 laiva un ūdens bumba bērniem. Pludmalē ir pieejams viens pludmales ratiņkrēsls cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Ģimenes var aktīvi izbaudīt brīvdienas spēlējot pludmales volejbolu, pludmales futbolu, galda tenisu vai pārbaudīt savas tenisa dotības tenisa kortos. Pēc lieliskas maltītes pludmales kafejnīcā “Pampūkas”, var zaudēt pāris kalorijas parka trenažieru laukumā, vai dodoties skaistā pastaigā pa Preiļu muižas parka kompleksu. Visas pieminētās aktivitātes Preiļu pludmalē ir bez maksas. Sīkāka informāciju par Preiļu parka pludmales inventāra pieejamību varat iegūt zvanot pa tālruni +371 26549536, Edgars.

Arī Aglonā ir pieejama labiekārtota publiskā pludmale ar iespējām iznomāt katamarānus un laivas. Tāpat laivu un SUPu nomu Aglonā piedāvā viesu māja “Aglonas Cakuli” (Aglona, Ezera iela 4, tālr. +371 29333422, Rolands). Ja esi Aglonā, noteikti dodies braucienā pa Cirīša ezeru uz teiksmaino Upursalu! Tas būs neaizmirstams piedzīvojums un iespēja redzēt Aglonas baziliku no neierasta skatupunkta.

Divpadsmitvietīgu katamarānu, braucienam pa Cirīša ezeru, piedāvā SIA “Foton-D”. Sīkāka informācija par pakalpojumu zvanot pa tālruni +371 29289358, vai rakstot e-pastu uz fotond@inbox.lv .

Supošana ir relaksējošs un mierīgs veids, kā pavadīt laiku ar ģimeni, draugiem vai vienatnē. SUPošana veicina balansa, līdzsvara un izturības spējas. Ja esi aktīvs dabas baudītājs, ūdens tūrisma cienītājs, vai vēlies apgūt ko jaunu, konkrēti, SUPošanu, tad iznomā SUPus un aiziet!

Preiļos un tuvākajā apkaimē tiek piedāvāta SUP dēļu un pedāļu SUP dēļu noma. Piedāvājumā ir pieci SUP dēļi un divi pedāļu SUP dēļi HOBIE MIRAGE ECLIPSE 12.0 DURA, kas ir JAUNUMS. Papildus piedāvājumā tiek piedāvāts elektriskais pumpis, SUP dēļu ātrākai piepumpēšanai. Tiek organizēta SUP dēļu piegāde pa visu Latgales reģionu par papildus maksu. Telefons saziņai: +371 26315587, Inese.

Sīkāku informāciju par ūdens tūrismu un aktivitātēm meklējiet www.visitpreili.lv mājaslapā. Lai izdevusies un aktīva atpūta mūsu Preiļu novadā. Gaidām jūs ciemos!

Informāciju sagatavoja Maira Šuksta, Preiļu novada tūrisma attīstības un  informācijas centra darba organizatore.

“Tūrisma rallijs 2022”

06.06.2022.

2022. gada 2. jūlijā Preiļu novadu pierūcinās visdažādākie auto, jo notiks iemīļotais, krāšņais tūrisma rallijs, kurš kļuvis par tradicionālu auto orientēšanās piedzīvojumu daudziem novada, Latvijas un ārzemju viesiem. Gluži kā tautas pasakās tēva dēliem (dalībniekiem) būs jāveic dažādi uzdevumi, jāpierāda sava atjautība, jāatrod īstie ceļi un vietas, bet ne lai iegūtu princesi un pusi karaļvalsts, bet kļūtu par rallija uzvarētājiem!


Šogad tā norise sakrīt ar “Mājas Kafejnīcu dienām”, tādēļ dalībniekiem būs iespēja paviesoties vienā dienā vairākās “kafejnīcās”! Vakarā, protams, dalībniekus un viesus priecēs skaista apbalvošanas ceremonija un kopīga atpūta muzikālā pavadījumā. Laipni lūgti iepazīt Preiļu novadu atraktīvā veidā!

Piesakies aizpildot anketu elektroniski: Pieteikuma anketa  , vai ierodoties Tūrisma informācijas centrā Preiļos vai Aglonā.

"Tūrisma rallijs 2022" nolikums: Nolikums.

Spodriniet auto un sekojiet informācijai mūsu Facebook lapā @visitpreili. 

SUP dēļu un pedāļu SUP dēļu noma Preiļos

01.06.2022.

2022. gada vasaras sezona ir klāt ar jaunumiem!

Preiļos un tuvākajā apkaimē tiek piedāvāta SUP dēļu un pedāļu SUP dēļu noma. Piedāvājumā ir pieci Sup dēļi un divi pedāļu SUP dēļi HOBIE MIRAGE ECLIPSE 12.0 DURA, kas ir JAUNUMS. Papildus piedāvājumā tiek piedāvāts elektriskais pumpis, SUP dēļu ātrākai piepumpēšanai. Tiek organizēta SUP dēļu piegāde pa visu Latgales reģionu par papildus maksu. 

NOMAS MAKSA:

 •  SUP dēļiem - 25.00 eiro dienā/ 5.00 eiro stundā;
 •  Pedāļu SUP dēļiem - 80.00 eiro dienā/ 15.00 eiro stundā.

Telefons saziņai: +371 26315587 Inese.

 

Aptauja par tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti Preiļu novadā

01.06.2022.

Preiļu novada Tūrisma attīstības un informācijas centrs aicina piedalīties aptaujā par tūrisma pakalpojumu piedāvājumu un kvalitāti Preiļu novadā!

Ir viedoklis! Piedalies!

Aptauja: 👇👇👇👇

https://www.visidati.lv/aptauja/1873704679/

Vai noskanē kvadrātkodu: 👇👇👇

Paldies par atsaucību!

Aptauja

 

Aicinām amatniekus pieteikties braucienam uz Anīkščiem!

29.05.2022.

Latgales plānošanas reģions projekta Tour de Crafts ietvaros aicina pieteikties amatniekus vienas dienas braucienam uz Anīkščiem 2022. gada 9. jūnijā, kur notiks Latgales amatnieku satikšanās un radoša sadarbošanās kopīgi ar Lietuvas amatniekiem.

Anikšči

Dienas kārtībā paredzētas radošās darbnīcas, pieredzes apmaiņa, jaunu iespaidu un kontaktu gūšana. Amatnieku ideju apmaiņas tirgus notiks  Anīkšču mākslas inkubators – mākslas galerijā. Pasākums tiek organizēts sadarbībā ar projekta partneriem – Balvu un Preiļu novada pašvaldībām.

Pasākuma programma Anīkščos.

Lūdzam pieteikties dalībai pasākumā līdz 2022. gada 29.maijam. Pieteikumus aicinām sūtīt uz e-pastu kristine.smagare@lpr.gov.lv. Vietu skaits ir ierobežots!

Pēc pieteikumu saņemšanas, Latgales plānošanas reģions plānos transporta pakalpojumu nodrošināšanu.

Brauciens tiek organizēts Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) ietvaros. Pasākumu rīko Anīkšču mākslas inkubators – mākslas galerija.

Projekts LLI-539 “Amatu prasmes tūrisma telpā” (Tour de Crafts) tiek īstenots Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. – 2020.gadam ietvaros. Šo projektu finansē Eiropas Savienība. Projekta līdzfinansējums no Eiropas Reģionālās attīstības fonda ir 694 404,70 EUR. Raksts ir sagatavots ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šī raksta saturu pilnībā atbild Latgales plānošanas reģions, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.